sepolia logo

Περιβάλλον

Αποφάσεις του Δήμου Αθηναίων σχετικά με θέματα περιβάλλοντος

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 5ης, 6ης & 7ης Δ.Κ. ΣΑ 88/2019»
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:10:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 65ΟΓΩ6Μ-ΘΜ3
 2. Θέμα: έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 4ης και 5ης Δ.Κ. 2017»
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:07:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67Β8Ω6Μ-6Α6
 3. Θέμα: Έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά τα Νο 000457/04.09.2023 & 000458/04.09.2023 Τιμολόγια της εταιρείας “SMART WASTE MANAGEMENT E.E.”, για το αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:57:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ5Χ1Ω6Μ-212
 4. Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά στο με Νο Γ-176/02.10.2023 τιμολόγιο του αντικειμένου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 75817/17.03.2022 (22SYMV010227083 2022-03-17) Σύμβασης, από τον ανάδοχο «ANTIPOLLUTION MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α.Π. 264396/22.09.2023 (23SYMV013453791 2023-09-22) Τροποποίηση Συμφωνητικού"
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:42:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6279Ω6Μ-ΥΚΞ
 5. Θέμα: έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υπ’ αριθμ. 28336/13-09-2023 τιμολογίου, του αντικείμενου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” της εταιρείας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
  Ημ/νια: 28/11/2023 13:28:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Π0ΟΩ6Μ-ΝΛ7
 6. Θέμα: έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στο υπ’ αριθμ. Νο Γ-216/31-10-2023 τιμολόγιο, του αντικείμενου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της υπ΄αριθμ. πρωτ. 75817/17-03-2022 (SYMV010227083 2022-03-17) Σύμβασης από τον ανάδοχο “ANTIPOLLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 264396/22-09-2023 (23 SYMV013453791 20230-09-22) τροποποίηση Συμφωνητικού
  Ημ/νια: 28/11/2023 13:26:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΔΤΘΩ6Μ-2Υ0
 7. Θέμα: έγκριση της ενεργοποίησης του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3 του με Α.Π.:367296/28.12.2021 & ΑΔΑΜ:21SYMV009857635 συμφωνητικού κατά επιπλέον ποσοστό είκοσι της εκατό (20%) και ποσό ύψους 70.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος του και έως 28.12.2023, με μονομερή δήλωση (απόφαση) πριν τη λήξη του, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 του ν.4412/16 όπως ισχύει, σχετικά με την Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας κτηρίων στέγασης Δημοτικών υπηρεσιών και σχολικών μονάδων για την αντιμετώπιση πανδημιών και λοιπών μολυσματικών ασθενειών» για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, με την ανάδοχο εταιρεία «LANDSCAPE MANAGEMENT AND SERVICES ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ &  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ   ΜΕΠΕ», λόγω συνέχισης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 για τα επτά (7) Δημοτικά Ιατρεία και όλες τις δομές φιλοξενίας του Δήμου, καθώς και όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης του, αλλά και των δημοτικών κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του».
  Ημ/νια: 27/11/2023 13:15:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΝΤΘΩ6Μ-ΤΗΨ
 8. Θέμα: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αριστείδου, από την οδό Σοφοκλέους έως την οδό Ευριπίδου, συνολικής διάρκειας 5 ημερών, απαραίτητων για το προς εκτέλεση έργο “Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, φρεατίων επίσκεψης και συνδέσεων ακινήτων, καθώς και κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε΄ τομέα Αθήνας, εργολαβία Α464/ΕΥΔΑΠ”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 415/2023 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Ημ/νια: 27/11/2023 11:55:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 90ΓΠΩ6Μ-Χ0Ν
 9. Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του υπ’ αριθμ. 375/02-11-2023 τιμολογίου, του αντικείμενου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 LT ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΟΧΛΟ» της εταιρείας «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  Ημ/νια: 24/11/2023 10:37:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΖΝΒΩ6Μ-ΧΞΙ
 10. Θέμα: Έγκριση για την απόσυρση τριάντα τριών (33) οχημάτων, την οριστική διαγραφή τους από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αθηναίων και την παράδοσή τους στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.), για την επιτόπου εκποίηση τους προς όφελος του Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 23/11/2023 10:48:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Δ7ΟΩ6Μ-ΕΩΗ