sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση του από 21.02.2023 1ου Πρακτικού και του από 15.03.2023 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης που αφορούν στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και του από 15.03.2023 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Δ.Β.Α.)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 272.277,23€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
  Ημ/νια: 24/03/2023 12:20:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΦΤΘΩ6Μ-7ΕΜ
 2. Θέμα: «Έγκριση του από 15.03.2023 4ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ, ΦΟΡΗΤΟΙ Η/Υ)», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 149.947,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων και στην κατακύρωση του αποτελέσματος.
  Ημ/νια: 22/03/2023 14:34:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΡΗ6ΞΩ6Μ-ΓΗΣ
 3. Θέμα: «α) Αποδοχή της δωρεάς εργασιών και υλικών για τη συντήρηση και αποκατάσταση στο Πάρκο Σοφία Βέμπο, επί της οδού Λουίζης Ριανκούρ στην 7η Δημοτική Κοινότητα, αξίας 51.505,00€ πλέον ΦΠΑ, από το Σωματείο «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» με την υποστήριξη από την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» και β) έγκριση των όρων του σχεδίου σύμβασης της δωρεάς»
  Ημ/νια: 22/03/2023 14:18:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΚΕΛΩ6Μ-9Η1
 4. Θέμα: «α) Αποδοχή της δωρεάς στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο (537ο Αθλητικό Κέντρο, Σίφνου & Αγ. Παρασκευής - ΟΠΑΝΔΑ), αξίας 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ, από την εταιρεία «MAGIC BUS event wizards» ενεργώντας για λογαριασμό του πελάτη της «EUROLEAGUE BASKETBALL» και β) έγκριση των όρων του σχεδίου σύμβασης της δωρεάς»
  Ημ/νια: 22/03/2023 14:16:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 93ΤΩΩ6Μ-ΕΗΞ
 5. Θέμα: «Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, την έγκριση των τευχών της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ΚΑΛΟ στο Δήμο Αθηναίων», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο MIS5134974), σύμφωνα με το άρθρο 20 συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα του Ν.4412/2016, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 1.281.040,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»
  Ημ/νια: 22/03/2023 14:14:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΒ5ΠΩ6Μ-ΠΜΩ
 6. Θέμα: Έγκριση του από 06.03.2023 4ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 54.998,96€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων και στην κατακύρωση του αποτελέσματος
  Ημ/νια: 22/03/2023 12:50:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 95ΠΡΩ6Μ-69Β
 7. Θέμα: «Έγκριση του από 15.03.2023 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ», συνολικού προϋπολογισμού 73.656,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος».
  Ημ/νια: 22/03/2023 10:33:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΙΙΘΩ6Μ-Γ89
 8. Θέμα: «Έγκριση του από 17.02.2023 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 14.03.2023 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 2.060.895,13€ και δικαίωμα προαίρεσης (ΚΥΑΔΑ) 482.352,93€, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 2.543.248,06€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών, των οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου».
  Ημ/νια: 21/03/2023 14:40:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 65Α6Ω6Μ-ΩΨ1
 9. Θέμα: Κατάρτιση των νέων όρων και σύνταξη της διακήρυξης της φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων (509 στεγάστρων) για προβολή υπαίθριας διαφήμισης, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.015,00€ ετησίως ανά μονάδα στεγάστρου
  Ημ/νια: 21/03/2023 13:16:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 61ΑΓΩ6Μ-0ΤΜ
 10. Θέμα: «Αποδοχή - έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ»»
  Ημ/νια: 21/03/2023 11:33:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ622Ω6Μ-55Υ
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.