sepolia logo

Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση για την επιβολή προστίμου, ύψους 30.000,00€ στην κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ για μια σταθερή τρισδιάστατη κατασκευή-προθήκη σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου 4Α
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:11:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΦ2ΘΩ6Μ-ΩΟ1
 2. Θέμα: έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 5ης, 6ης & 7ης Δ.Κ. ΣΑ 88/2019»
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:10:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 65ΟΓΩ6Μ-ΘΜ3
 3. Θέμα: έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) – 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων και οδών 4ης και 5ης Δ.Κ. 2017»
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:07:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67Β8Ω6Μ-6Α6
 4. Θέμα: Έγκριση για την επιβολή προστίμου, ύψους 30.000,00€ στην κα ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΡΤΙΩΝΟΥ για την τοποθέτηση μιας επιγραφής διπλής όψεως στο κατάστημα επί της οδού Βαλαωρίτου 1
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ6ΞΘΩ6Μ-ΩΤΜ
 5. Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά στο με Νο 1728/10.10.23 Τιμολόγιο της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” για το αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Λ.Π)»
  Ημ/νια: 29/11/2023 12:00:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΙΖΖΩ6Μ-9ΩΦ
 6. Θέμα: Έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά τα Νο 000457/04.09.2023 & 000458/04.09.2023 Τιμολόγια της εταιρείας “SMART WASTE MANAGEMENT E.E.”, για το αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:57:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ5Χ1Ω6Μ-212
 7. Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής που αφορά στο με Νο Γ-176/02.10.2023 τιμολόγιο του αντικειμένου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», της υπ’ αριθμ. πρωτ. 75817/17.03.2022 (22SYMV010227083 2022-03-17) Σύμβασης, από τον ανάδοχο «ANTIPOLLUTION MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α.Π. 264396/22.09.2023 (23SYMV013453791 2023-09-22) Τροποποίηση Συμφωνητικού"
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:42:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6279Ω6Μ-ΥΚΞ
 8. Θέμα: Έγκριση του Ετήσιου οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:38:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΒΠΦΩ6Μ-ΚΥ5
 9. Θέμα: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας έτοιμου φαγητού (Μεσημβρινό) για τη σίτιση των μαθητών α) του Μουσικού Σχολείου Αθήνας και β) του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθήνας
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:35:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΝ93Ω6Μ-2ΤΣ
 10. Θέμα: έγκριση για την επιβολή προστίμου, ύψους 30.000,00€ στην εταιρεία “VOLVER ΜΟΝ. ΙΚΕ” για την τοποθέτηση μιας επιγραφής διπλής όψης στο κατάστημα επί της οδού Βαλαωρίτου 7Α
  Ημ/νια: 29/11/2023 11:27:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 91ΡΚΩ6Μ-9ΗΥ